logotype
logotype logotype 19.  srpna  2022   10:10

ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY II. pololetí

Zapsáno 14.3.2017

Oddílové příspěvky na II. pol. (1.2.2017 - 30.6.2017)

Kategorie U12(roč.2005) - 1700Kč

na účet BK Hladnov, č.ú. 1644408399/0800.

variabilní symbol: rodné číslo hráče

Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení hráče

Jménem našeho klubu děkujeme.