logotype
logotype logotype 23.  září  2019   04:44

Vážení rodiče,


žádáme Vás tímto o zaplacení členských příspěvků  za 1. pololetí sezóny 2015/2016 (září - leden) ve výši 1000 Kč na účet tělovýchovné jednoty Gymnázium Hladnov, č.ú. 1644408399/0800, práce s hotovostí zatěžuje trenéry zbytečnou administrativou, proto zdvořile žádáme o bezhotovostní úhradu.
povinné údaje:  č.ú. 1644408399/0800
  variabilní  symbol: ročník narození

  Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení hráče


 

Tréninky:

Gymnázium Hladnov:

úterý - od 15:00 do 16:00hod.

ZŠ Bohumínská:  

úterý - od 14:30 do 15:30hod

čtvrtek - od 15:00 do 16:00hod.

ZŠ Michálkovická:

pondělí - od 12:45 do 13:45hod.

ZŠ Masarykova - Bohumín:

úterý - od 15:30 do 17:00hod.

čtvrtek - od 15:30hod. do 17:00hod.

Centrum Ostrava - Janáčkova konzervatoř:

čtvrtek - od 14:45 do 16:15hod.